Par draudzi

Pasaules draudze

Lai arī kur jūs pasaulē ceļotu, jums ir iespēja satikt septītās dienas adventistus: aiz ziemeļu polārā loka un Norvēģijā, Dienvidamerikā, Honkongā un Lagosā, Sanfrancisko un Zagrebā, Jeruzalemē, Sidnejā, Novosibirskā un vairāk nekā 37000 citās vietās visā pasaulē.

Pusotra gadsimta laikā septītās dienas adventistu draudze no saujiņas rūpīgu Bībeles pētnieku ir izaugusi par pasaules plašu organizāciju ar aptuveni 20 miljoniem draudzes locekļu un vēl miljoniem citu, kuri uzskata adventistu draudzi par savām garīgajām mājām.

Vienalga, vai tā būtu kāda doktrīna, pravietojuma skaidrojums vai uzskati par dzīvesveidu – vienmēr centrā ir Jēzus Kristus.

Ap 1840. gadu, kad adventisti pirmoreiz sanāca kopā, kopš tā laika viņi vienkārši pilda Jēzus pavēli – „darīt visas tautas” par Viņa mācekļiem. Tas ir viņu vadmotīvs. Adventisti ievēro septītās dienas sabatu un gaida Jēzus otro atnākšanu, kas pieliks punktu grēka vēsturei. No tā arī radies nosaukums Septītās Dienas Adventisti.

Katra adventistu draudze ir kā centrs, kurā sabiedrība var gūt palīdzību tās fiziskajās, psiholoģiskajās, sociālajās un arī garīgajās vajadzībās. Atnāc un iedraudzējies ar cilvēkiem, kuri Jēzū ir atraduši Draugu.

Eiropas draudze

Adventistu draudze Eiropā parādījās 19.gs. beigās un 20.gs. sākumā.

Kaut arī nevienā Eiropas zemē tā nav izvirzījusies par lielāko konfesiju, tā tomēr ir kļuvusi par nozīmīgu kustību, kura pastāvīgi pieaug un ir devusi lielu ieguldījumu kontinenta reliģiskajā un sociālajā dzīvē.

Par valsts nozīmes konfesiju Adventisti atzīti Polijā, Itālijā, kā arī daudzās citās Eiropas valstīs, kas novērtējušas Adventistu ieguldījumu medicīnas, garīgās kultūras, katastrofu seku likvidēšanas, sociāli nelabvēlīgo parādību novēršanas, u.c. jomās.

Iepazīsties ar Adventistiem pasaulē

20 miljoni draudzes locekļu.

60 213 draudzes 230 valstīs un 882 valodās.

101 institūts.

6845 vidusskolas.

37 garīgās koledžas.

5322 pamatskolas.

1385 sākumskolas.

28 veselīgas pārtikas rūpniecības iestādes.

(varbūt tu pazīsti Kellogs produkciju?).

167 slimnīcas (vai tu zini, ka tieši adventistu klīnikā Lomalindā pirmo reiz pasaulē veica sirds transplantācijas operāciju?).

124 rehabilitācijas centri.

407 klīnikas un dispanseri.

34 bērnu nami.

10 lauku hospitāļi.

125 ADRAs pārstāvniecības (ADRA ir Vispasaules Adventistu Krīzes Situāciju Palīdzības Dienests. Vai tu zini, ka tas ir 4. lielākais pasaulē?)

Tai skaitā, izdevniecības, radio un televīzijas raidstacijas.

Latvijas draudze

Latvijas septītās dienas adventistu draudze ir viena no Latvijas tradicionālajām kristīgajām konfesijām.

Pirmā adventistu draudze Latvijā tika nodibināta 1896. gada maijā Rīgā, bet 1937. gadā Latvijā jau bija 60 draudzes ar vairāk nekā 3000 draudzes locekļiem.

Karš pārtrauca Adventes vēsts izplatīšanu un nesa draudzei smagus zaudējumus.

Pēc kara darbs tika atsākts, bet padomju vara daudzus gadus kavēja draudzes attīstību, cenšoties šķelt un iznīdēt kristietību. Taču Dieva lēmums šajā jautājumā bija savādāks un tādēļ 1985. gada politiskās pārmaiņas kļuva par priecīgu notikumu arī Adventistu draudzei Latvijā.

Šodien Latvijā ir 53 draudzes un gandrīz 4000 locekļu, bet Rēzeknes draudzei ir jau vairāk nekā 90 gadu.

1915./1916. gadā pirmā pasaules kara laikā, meklējot drošu patvērumu, saujiņa kristiešu nonāca Vitebskas guberņas Režicas pilsētā, līdz ar to, Rēzeknē pirmo reizi sāka skanēt Adventes vēsts.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *